SITI MARYAM PANE, MA
NIDN: 0127078902
Jenis Kelamin: Perempuan
T.T.L: Padangsidimpuan, 27 Juli 1989
Agama: ISLAM
Pendidikan: S2 Sejarah dan Kebudayaan Islam
Jurusan/PS: Sejarah dan Kebudayaan Islam
Status: DTY
JP Dosen : Asisten Ahli 150
Alamat : Jl. Cempaka No 10 Kel. Ujung Padang